Laureaci Nagrody Południa

Napisane przez 

Nagrody Południa w 2017 r. przypadły: Ernestowi Bryllowi za brak możliwości zaszufladkowania, za wiersze tak polskie, że aż ogólnoludzkie; Wiesławowi Myśliwskiemu za ukazywanie wartości poprzez opisywanie losów Polaków; Tadeusz Świątek za upowszechnianie wiedzy o historii i społeczności Warszawy; Grzegorz Jakubiec za udowodnienie świeżości idei spółdzielczości; Tomasz Zadróżny za zbudowanie Teatru Baza; Anna Rumińska za program wychowawczy Przedszkola nr 317; Wioletta Krzyżanowska za wyzwolenie ducha sportu wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 323 oraz pośmiertnie Andrzej Kieruzalski za „Gawędę”.