Pasażu Wiolinowego nie będzie

Napisane przez  Andrzej Rogiński

3 czerwca Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” postanowiło odstąpić od inwestycji Wiolinowy Pasaż. Pomimo tego, że dopiero co zostało wydane pozwolenie na budowę. Uchwałę poparło 232 spółdzielców, a 90 było przeciwnych. Większość tych ostatnich to potencjalni inwestorzy.

Główną przyczyną takiej reakcji były błędy w pozwoleniu na budowę, które mogły wpędzić Spółdzielnię i inwestorów w poważne tarapaty finansowe. Szerzej sprawa omówiona została w publikacji „Dom Sztuki w malinach” („Południe” 1 czerwca 2017). Drugą przyczyną był rachunek ekonomiczny. Lepszym interesem dla Spółdzielni i potencjalnych inwestorów jest włączenie do inwestycji budynku Domu Sztuki. W trakcie Walnego ujawniono, posługując się danymi wywiadowni gospodarczej, że inwestor zastępczy nie posiada zdolności finansowej do realizacji inwestycji.

1 czerwca Piotr Janowski „w związku z informacjami powziętymi podczas sprawowania funkcji Prezesa Zarządu SMB „Jary” złożył do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Urząd m.st. Warszawy Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Architektoniczno-Budowlany w związku z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz odmową uczestnictwa mieszkańców budynków przy ul. Wiolinowej 11 i 13 w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji mieszkaniowej Wiolinowy Pasaż. Wśród zarzutów znajdują się poświadczenia nieprawdy przez nazwanie inwentaryzacji zieleni uzgodnieniem zieleni, poinformowanie mieszkańców budynków Wiolinowa 11 i 13, że nie przysługuje im indywidualny przymiot strony. Przekroczenie uprawnień polegało na wyłączeniu ze sprawy właścicieli wyodrębnionych mieszkań nieruchomości w budynkach Wiolinowa 11 i 13 jako strony bez zweryfikowania, czy są członkami SMB „Jary” (właściciel wyodrębnionego lokalu nie musi być członkiem Spółdzielni).

Andrzej Rogiński