Złoty jubileusz „Ekonomika”

Napisane przez 

Zespół Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 13 obchodzi właśnie 50-lecie istnienia. Jubileusz szkoły jest okazją do zadumy i wspomnień. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, przez które w ciągu pół wieku przewinęło się tyle roczników uczniów, które było świadkiem tak wielu ważnych życiowych decyzji i egzaminów. Prawie każdy z nas - obecnych uczniów - ma w rodzinie lub wśród znajomych absolwentów tej placówki.

Historia szkoły rozpoczęła się jednak nieco wcześniej i gdzie indziej. Bowiem już w 1955 r., jako jedna z pierwszych pięciu w powojennej Polsce, do życia powołana została Zasadnicza Szkoła Handlowa z siedzibą przy ul. Odyńca w Warszawie. We wrześniu 1965 została przeniesiona do nowego budynku tzw. tysiąclatki, właśnie przy ul. Joliot-Curie, i przekształcona w Zespół Szkół z Technikum Ekonomicznym. W późniejszych latach do Zespołu włączone zostały także Liceum Zawodowe, Policealne Studium Ekonomiczne, Technikum Ekonomiczne Zaoczne, Liceum Ekonomiczne oraz Liceum Handlowe. Do dziś progi szkoły opuściło około 13,5 tys. absolwentów z dyplomem technika ekonomisty, technika handlowca i technika obsługi turystycznej.

W latach wyżu demograficznego nasz „Ekonomik” przeżywał prawdziwe oblężenie. Były lata, że musiało się w nim pomieścić nawet 500 uczniów. Wtedy lekcje odbywały się na dwie zmiany, a sale i tak były przepełnione. W porównaniu z tamtym czasem dziś mamy wyjątkowy komfort. Jesteśmy szkołą kameralną, w której panuje rodzinna atmosfera. W siedmiu klasach uczy się 165 uczniów, dzięki czemu mamy doskonałe warunki do nauki, czujemy się bezpiecznie i nikt nie jest anonimowy, pozostawiony sam sobie. Obecnie możemy kształcić się tu w trzech kierunkach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy i technik logistyk. Atutem szkoły jest świetne przygotowanie młodzieży do zawodu. Mamy bardzo ciekawe praktyki zawodowe, które organizowane są między innymi w urzędach skarbowych, bankach, biurach rachunkowych, agencjach reklamowych, działach marketingu, reklamy i promocji.

Dziś to szkoła z tradycjami i nowoczesną wizją przyszłości. Naprawdę dużo się tu dzieje - realizowane są projekty unijne, programy edukacyjne, działają liczne koła zainteresowań, prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia, a uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach z przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych. Organizowane są plenery fotograficzne i wystawy prac malarskich, a uzdolnieni wokalnie i aktorsko uczniowie mogą, obok nauki rachunkowości czy podstaw przedsiębiorczości, spróbować swych sił na szkolnej scenie. Dzięki ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi, między innymi z SGGW, Uczelnią Łazarskiego, Warszawską Szkołą Reklamy, mają również możliwość uczestniczyć w akademickich wykładach tematycznych.

W 2011 roku Zespół Szkół uzyskał prestiżowy certyfikat „Wars i Sawa" Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych. Od lat uczestniczy też w projekcie „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" firmowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i w unijnym programie „Twój sukces w twoich rękach”. W ostatnich dwóch latach realizowany był tu projekt „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze” w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się 3 grudnia 2015 r. o godzinie 11.00. W program obchodów wpisano prezentacje historii oraz dorobku szkoły, wyróżnienia dla wieloletnich pracowników oraz przyjaciół placówki, a także wręczenie nagród laureatom konkursu „Z Kresów do Budziszyna” na najlepszą pracę o II Armii Wojska Polskiego. Zwieńczeniem święta będzie przygotowany przez naszych utalentowanych uczniów program artystyczny.

Przez minione pół wieku Zespół Szkół nr 3 trwale wpisał się w Mokotowski pejzaż. Na kilka dni przed jubileuszem życzymy mu wielu wybitnych pracowników, wytrwałych dyrektorów, gorliwych pedagogów oraz pilnych uczniów.

Julia Skrobisz, uczennica klasy 1e