niedziela, 31 sierpień 2014 19:45

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

logo-zkdpNakład kontrolowany. Przynależność „Południa” do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy daje reklamodawcy gwarancję, że jego ogłoszenie ukaże się w deklarowanym nakładzie. ZKDP co roku wykonuje audyt nakładów i dystrybucji.
Nieliczne gazety lokalne przynależą do ZKDP.